Menu
  Vyhľadávanie

Vyhľadať text

  Družba
Naša obec má družbu s Českou obcou Strážovice
www.strazovice.cz
  Obecný rozhlas
  KALENDÁR + Hodiny
Dnes je:

Meniny má:

  POČASIE
Počasie Osuské online

Download sekcia

Späť na prehľad súborov

Download... VZN č. 2/2013 Miestne dane
Obec Osuské v súlade s ustanovením § 6 odst. l zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami §7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4, 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce o miestnych daniach.

Verzia:
Dátum: 28.11.2013
Kategória:
Zdroj: http://www.osuske.sk
Veľkosť: kB
Počet stiahnutí: 894x


.....:::::::::: Obec Osuské, powered by phpRS ::::::::::.....