Symboly obce

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: OBEC, Vydané dňa: 29. 03. 2008

Symboly našej obce sú: ERB, VLAJKA a PEČAŤ.

ERB
Erb obce Osuské. V červenom poli je umiestnené strieborné srdce, z ktorého vyrastajú dva listy a tri ruže. Po bokoch sa nachádzajú jeden a jeden zlatý bod.

ERB obce OsuskéVLAJKA
Vlajka obec Osuské pozostáva s piatich horizontálnych pruhov- žltý ,2 zelené 1 biely a červený. Je tvaru obdĺžnika 2x vykrojeného v tvare obráteného písmena V.

Vlajka obce OsuskéPEČAŤ
Pečať obce Osuské je okrúhla, uprostred s erbom, dole s nápisom obec Osuské.

Pečať obce Osuské