Základné informácie

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: OBEC, Vydané dňa: 13. 04. 2008

Obec Osuské administratívne patrí do okresu Senica v Trnavskom samosprávnom kraji.

Vzdialenosti: - Senica 12km
- Trnava 35km
- Bratislava  71km
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1262.

Rozloha katastrálneho územia : 11. 607 310 m2
-z toho:  poľnohospodárska pôda 8.165 090 m2
lesné pozemky 2.265 852 m2
vodné plochy 187 074 m2
zastavané plochy a nádvoria 557 049 m2
ostatné plochy 432 245 m2

Priemerná nadmorská výška v katastri obce je 223 m n. m.

Počet obyvateľov k 01. 01. 2017 : 605 z toho 317 žien a 288 mužov

Členstvo v organizáciach: ZMOS - združenie miest a obcí Slovenska
- združenie miest a obcí Záhorie
ZMO - región JE Jaslovské Bohunice
Občianske združenie Podhoran

Ďalšie informácie o obci Osuské nájdete v časti:
     >>  O obci  >> Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015-2020