Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: OBEC, Vydané dňa: 15. 04. 2008

Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Osuské, je základným dokumentom, ktorým sa samospráva obce pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.

Celé znenie progranu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Osuské,
si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013