Obecné komisie

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: OBEC, Vydané dňa: 17. 01. 2011

Stále komisie zriadené obecným zastupiteľstvom.

a/ stavebná a životného prostredia:
Predseda: Křupala Miroslav
Členovia: Barcaj Ján, Bojnanská Helena, Olah Jozef , Harasník Viliam, Mgr. Režnáková Leona, Wirth Štefan

b/ finančná, sociálna:
Predseda: Barcaj Ján
Členovia: Černeková Jaroslava, Bojnanská Helena, Mgr. Režnáková Leona

c/ pre šport a kultúru , školstvo a mládež :
Predseda: Wirth Štefan
Členovia: Mgr. Bucalová Ivana, Olah Jozef, Harasník Viliam, Olšovský Marek

d/ pre riešenie sťažností a verejného poriadku:
Predseda: Mgr. Režnáková Leona
Členovia: Barcaj Ján, Bojnanská Helena, Olah Jozef, Harasník Viliam, Křupala Miroslav, Wirth Štefan

e/ na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Olah Jozef
Členovia: Harasník Viliam, Křupala Miroslav

f/ na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného kontrolóra obce :
Predseda: Harasník Viliam
Členovia: Barcaj Ján, Bojnanská Helena, Olah Jozef, Křupala Miroslav, Mgr. Režnáková Leona, Wirth Štefan

g/ komisia pre verejné obstarávanie:
Predseda: Křupala Miroslav
Členovia: Barcaj Ján, Bojnanská Helena, Olah Jozef, Harasník Viliam Mgr. Režnáková Leona, Wirth Štefan

h/ komisia pre mimoriadne udalosti :
Predseda : Ing. Anton Fiala
Členovia : Barcaj Ján, Bojnanská Helena, Olah Jozef, Harasník Viliam Křupala Miroslav, Mgr. Režnáková Leona, Wirth Štefan

ch/ štáb civilnej ochrany :
Predseda : Ing. Anton Fiala Členovia : Barcaj Ján, Bojnanská Helena, Olah Jozef, Harasník Viliam, Křupala Miroslav, Mgr. Režnáková Leona, Wirth Štefan

i /kontrolnú skupinu k vykonávaniu preventívnych protipožiarnych kontrol v obci v zložení :
Vedúci : Olah Jozef
Členovia : Barcaj Ján, Bojnanská Helena, Harasník Viliam, Křupala Miroslav, Mgr. Režnáková Leona, Wirth Štefan