Tlačivá k priznaniu k dani z nehnuteľností..

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: Dôležité, Vydané dňa: 13. 03. 2015

Čo treba priložiť k tlačivu "Priznanie k dani z nehnuteľností....."

Rozhodnutia z katastra o povolení vkladu, zmluvy o prevode nehnuteľností, osvedčenie o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie, darovacia zmluva. Najjednoduchšie je to s listom vlastníctva.

Pokuty za oneskorenie:
Ak podáte daňové priznanie po 31. januári, môžete dostať od obce pokutu od 5 do 3 000 EUR, najviac do výšky vyrubenej dane.

Ak nepodáte priznanie na výzvu správcu dane, správca dane uloží pokutu od 10 do 3 000 EUR, najviac do výšky vyrubenej dane.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: