Ordinačné hodiny

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: .:., Vydané dňa: 23. 08. 2017

JABLONICA                           CEROVÁ

Detská lekárka MUDr. Olšovská            Zubná amb. MUDr. Ihab Ibrahim

tel.:  034/65 83 333                                               tel.:  034/65 89 297

Pondelok     8:00 - 11:00                                                  Pondelok     -------------------

Utorok         8:00 - 11:00     Poradňa  12:30 - 15:00         Utorok         7:00 - 15:00

Streda        13:00 - 16:00                                               Streda          7:00 - 12:00

Štvrtok        8:00 - 11:00                                                 Štvrtok     -------------------

Piatok         8:00 - 11:00                                                  Piatok          7:00 - 15:00

 

MUDr. Timeková                                                   MUDr. Dederová

tel.: 034/6583 601                                                   tel.: 034/6589 234

Pondelok     7:00 - 12:00                                               Pondelok     11:30 - 14:00

Utorok         7:00 - 12:00         Odber biologického          Utorok           7:30 - 11:00

Streda      7:00 - 12:00         materiálu 7:00 - 7:30       Streda           DSS Bojková, Charita

Štvrtok        7:00 - 12:00                                                     Štvrtok          7:30 - 12:00

Piatok          9:00 - 12:00                                                     Piatok          11:30 - 14:00