Rozvrh hodín 3. a 4. ročník

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: .:., Vydané dňa: 12. 10. 2017

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina

Pondelok

3. ročník

Slovenský jazyk Matematika Čítanie Telesná a šport. výchova Anglický jazyk  
4. ročník Slovenský jazyk Matematika Čítanie Telesná a šport. výchova Anglický jazyk  

Utorok

3. ročník

Matematika Slovenský jazyk - písanie Vlastiveda Etická/nábož. výchova Informatická výchova Anglický jazyk
4. ročník Matematika Slovenský jazyk Vlastiveda Etická/Nábož. výchova Prírodoveda Anglický jazyk

Streda

3. ročník

Slovenský jazyk Matematika Čítanie Telesná a šport výchova Triednicka hodina  
4. ročník Slovenský jazyk Matematika Čítanie Telesná a šport výchova Triednicka hodina  

Štvrtok

3. ročník

Matematika Slovenský jazyk - sloh Prírodoveda Výtvarná výchova Pracovné vyučovanie  
4. ročník Matematika Slovenský jazyk - sloh Prírodoveda Výtvarná výchova Pracovné vyučovanie  

Piatok

3. ročník

Matematika - geometria Slovenský jazyk Čítanie Anglický jazyk Hudobná výchova  
4. ročník Matematika - geometria Slovenský jazyk Čítanie Anglický jazyk Hudobná výchova  

Tiredna učiteľka: Mgr. Dana Jamrichová