Správa 2016 - 2017

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: .:., Vydané dňa: 13. 10. 2017

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2016 - 2017

Správu, si môžte stiahnu vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu