Rozpočtu na rok 2018 - 2020

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: OBEC, Vydané dňa: 23. 11. 2017

Rozpočet obce Osuské na roky 20182020.

Rozpočet si môžte stiahnuť vo formáte XLS, po kliknutí na ikonu