Výzva

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: .:., Vydané dňa: 11. 12. 2017

Západoslovenská distribučná a. s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.         v y z ý v a

Celé znenie výzvy, si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu