Harmonogram zberu triedeného odpadu v obci Osuské na rok 2019

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: .:., Vydané dňa: 25. 02. 2019

Upresnenie termínu zberu triedeného odpadu

V mesiaci november sa uskutoční zber triedeného odpadu (plasty, sklo, kovové obaly) dňa 28. 11. 2019 (štvrtok). Ďalší termín zberu je januára 2020 (štvrtok).

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU VRIEC
Mesiac deň v mesiaci Čas zberu
Plasty, sklo a kovové obaly
Január 31. 7:00
Február 28. 7:00
Marec 28. 7:00
Apríl 25. 7:00
Máj 30. 7:00
Jún 27. 7:00
Júl 25. 7:00
August 22. 7:00
September 26. 7:00
Október 31. 7:00
November 28. 7:00
December - -
Január 2020 - -

Zber komunálneho odpadu (vývoz popolníc) v roku 2019 sa bude vykonávať:

- obec a záhradková osada OPENDAKY v nepárny týždeň vždy v utorok

- v osade Rásnik a v časti Vodáreň v párny týždeň vždy vo štvrtok.