Menu
  Vyhľadávanie

Vyhľadať text

  Družba
Naša obec má družbu s Českou obcou Strážovice
www.strazovice.cz
  Elektronické služby
  Obecný rozhlas
  KALENDÁR + Hodiny
Dnes je:

Meniny má:

  POČASIE
Počasie Osuské online
Sadzobník správnych poplatkov
Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov - zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, evidencie, ......... 1,50 €
c) Osvedčenie fotokópie, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, ... za každú aj začatú stranu 1,50 €

Položka 3
Osvedčenie:
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis 1,50 €

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5,- €

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a)týždenný ..... 1,50 €
b) mesačný ..... 3,- €
c) ročný ..... 7,- €
d) trojročný ..... 17,- €

Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 60a
c)Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre:
  1. Právnickú osobu ..... 30 €
2. Fyzickú osobu ..... 10 €

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 140
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ..... 1 500 €
f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie 100 €

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p)
1. fyzická osoba ..... 10,- €
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ..... 100,- €

| Autor: admin | Vydáno dne 01. 06. 2015 | 4755 přečtení |
| Počet komentářů: 8817 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

.....:::::::::: Obec Osuské, powered by phpRS ::::::::::.....