Menu
  Vyhľadávanie

Vyhľadať text

  Družba
Naša obec má družbu s Českou obcou Strážovice
www.strazovice.cz
  Obecný rozhlas
  KALENDÁR + Hodiny
Dnes je:

Meniny má:

  POČASIE
Počasie Osuské online
VZN 2/ 2011 - príspevky v školských zariadeniach.
Obecné zastupiteľstvo v Osuskom na základe na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 28 ods.5 , § 49 ods.2, § 114 ods. 6, § 116 ods.6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a pre územie obce Osuské toto všeobecne záväzné nariadenia „ O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, , o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni „ .

Celé znenie VZN, si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu


| Autor: admin | Vydané dňa 22. 09. 2011 | 1458 prečítané | | Informačný e-mail | Vytlačiť článok |

.....:::::::::: Obec Osuské, powered by phpRS ::::::::::.....