Menu
  Vyhľadávanie

Vyhľadať text

  Družba
Naša obec má družbu s Českou obcou Strážovice
www.strazovice.cz
  Obecný rozhlas
  KALENDÁR + Hodiny
Dnes je:

Meniny má:

  POČASIE
Počasie Osuské online
VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Osuské v súlade s ustanovením § 6 odst. l zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami §7 ods.4,§ 8 ods. 2,§ 12 ods. 2 a 3 , § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 ,6, § 20 ods.3 , § 21 ods.2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Zb o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce o miestnych daniach

Celé znenie návrhu č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, si môžte stiahnuť vo formáte DOC, po kliknutí na ikonu

| Autor: admin | Vydáno dne 26. 11. 2014 | 1274 přečtení |
| Počet komentářů: 1297 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

.....:::::::::: Obec Osuské, powered by phpRS ::::::::::.....