Menu
  Vyhľadávanie

Vyhľadať text

  Družba
Naša obec má družbu s Českou obcou Strážovice
www.strazovice.cz
  Elektronické služby
  Obecný rozhlas
  KALENDÁR + Hodiny
Dnes je:

Meniny má:

  POČASIE
Počasie Osuské online
ZMLUVY
Zmluvy obce Osuské k nahliadnutiu.

Číslo Subjekt Doklad
DOH 31032012 Dohoda o zabezpečení odbor.praxe študentov- SSŠP Senica.
ZOD 14032012 Zmluva o dielo: Spevnená plocha pri KD- stavebné práce -Astap stavby s.r.o. Gbely
ZOD 31012012 Zmluva o dielo :Rekonštrukcia spoločenského klubu-stavebné práce-FI-STAMONT Plus s.r.o Senica
ZOD 1/2012 Zmluva o dielo:Rekonštrukcia KD Osuské - Prowintech s.r.o.
ZOD 10032012 Zmluva o dielo: Spevnená plocha pri KD-externý manažment- RRA Senica
ZOD 23112011 Zmluva o dielo :Spevnená plocha pri KD- projektová dokumentácia -Ing.Pavol Pálka
Z BVS PZ00016496_004 Zmluva o dodávke pitnej vody - BVS a.s
Z BVS PZ00016501_004 Zmluva o dodávke pitnej vody - BVS a.s
Z BVS PZ00016506_004 Zmluva o dodávke pitnej vody - BVS a.s
Z BVS PZ00105796_004 Zmluva o dodávke pitnej vody - BVS a.s
Z 2012/0100289 Zmluva o nájme hrobového miesta - Anastázia Oslejová
Z 2012/0100288 Zmluva o nájme hrobového miesta - Mária Brisudová
Z 2011/0100287 Zmluva o nájme hrobového miesta - Anna Jurigová
Z 2011/0100286 Zmluva o nájme hrobového miesta - Janka Rosinská
Z 2011/0100285 Zmluva o nájme hrobového miesta - Eva Náterová
Z 2011/0100284 Zmluva o nájme hrobového miesta - Eva Náterová
Z 2011/0100283 Zmluva o nájme hrobového miesta - Eva Náterová
Z 2011/0100282 Zmluva o nájme hrobového miesta - Jozef Hamerlík
Z 2011/0100281 Zmluva o nájme hrobového miesta - Andrea Dedová
DZ 02-10/2009 Dodatokč.2 k Zml.o vývoze a skládkovaní odpadu č.10/2009
MZ 28112011 VO Mandátna zmluva o vykonaní verejného obstarávania
DZ 10/2011 Dodatok k zml.o zbere,preprave,zneškodňovaní KO a drobných stavebných odpadovk
Z 2011/0100082 Zmluva o nájme hrobového miesta Ján Migazzi
Z 2010/436 Dodatok k zml.o výpožičke č.2010/436 -most Rásnik
Z 2011/0100278 Zmluva o nájme hrobového miesta Peter Zlámala
Z 2011/0100279 Zmluva o nájme hrobového miesta Viera Zonová
Z 11102011 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Dušan Mikušovič - Patička
Z 2011/0100277 Zmluva o nájme hrobového miesta - Karol Parči
2011/03102011 Kúpno predajná zmluva Tekoo Slovakia s.r.o.
Z 2011/0100276 Zmluva o nájme hrobového miesta Aurélia Plachová
20110709 Zmluva o spolupráci Boni Fructi, spol.s r.o.k
P-00309761 Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie - Union ZP
20113108 Kúpna zmluva MUDr. František Lašák
D 90/§51/2011/Zam. Dohoda o podmienkach vykonávania absolventskej praxe- UPSVR Senica
Z 2011/0100274 Zmluva o nájme hrobového miesta Milan Dianiška
Z 16082011 Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie - Dôvere ZP
19/§52/2011/NP V-2 Dohoda o príspevku na aktivačnú činnosť- UPSVR Senica
2011/0100273 Zmluva o nájme hrobového miesta Jaroslav Filo
31-OŠTK/2011 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie-výzva 5/2011
004-5-K/2011 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie-výzva 1/2011
2011/0100272 Zmluva o nájme hrobového miesta Marta Školníková
2011/0100271 Zmluva o nájme hrobového miesta Marta Školníková
2306/2011 Zmluva o právnej pomoci
2011/0100270 Zmluva o nájme hrobového miesta Emília Heráková
2011/0100269 Zmluva o nájme hrobového miesta Zdenka Rýzková
2011/0100268 Zmluva o nájme hrobového miesta Rúžena Domová
2011/0100267 Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Hanzlúvková
2011/0100266 Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Závodná
2011/0100265 Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Závodná
2011/0100141 Zmluva o nájme hrobového miesta Alžbeta Kováčová
2011/0100140 Zmluva o nájme hrobového miesta Alžbeta Kováčová
ZZ-03052011 Zámenná zmluva Juraj Pažitka a manž. Božena rod. Hajdylová
Z-006_2011 Zmluva o dielo - ASTAP stavby s.r.o.
Z-005_2011 Zmluva o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
2011/0100139 Zmluva o nájme hrobového miesta - Stanislav Torónyi
MK-00886/2011/9.1 Ministerstvo kultúry SR- Kultúrne poukazy 2011
Z-002_2011 Dohoda o pomoci s LS Dechtice
0243490 T-COM Dodatok k zmluve o pripojení


| Autor: admin | Vydané dňa 03. 02. 2011 | 4174 prečítané | | Informačný e-mail | Vytlačiť článok |

.....:::::::::: Obec Osuské, powered by phpRS ::::::::::.....